Politica de confidenţialitate


Prezenta Politică de confidenţialitate a datelor cu caracter personal (denumită în continuare – Politica) se aplică faţă de toate informaţiile, pe care SRL „Secureanu Digital” le poate obţine despre Utilizator în timpul folosirii de către acesta a site-ului secureanu.com, a serviciilor, funcţiilor, softului şi produselor SRL „Secureanu Digital” (denumite în continuare – Servicii). Utilizarea Serviciilor înseamnă acordul necondiţionat al Utilizatorului cu Politica dată şi cu condiţiile de prelucrare a datelor sale cu caracter personal, precizate în ea; în cazul dezacordului cu aceste condiţii, utilizatorul trebuie să se abţină de la utilizarea Serviciilor.

1 Utilizatorul îşi asumă angajamentul să nu amplaseze pe Site şi să nu expedieze prin intermediul Site-ului orice materiale cu următorul caracter:
 • Informaţiile personale, pe care Utilizatorul le furnizează despre el însuşi de sine stătător în timpul înregistrării (crearea contului) sau în procesul utilizării Serviciilor, inclusiv datele cu caracter personal ale utilizatorului. Informaţiile obligatorii pentru beneficierea de Servicii (prestarea serviciilor) sunt marcate în mod special. Utilizatorul oferă alte informaţii la discreţia sa.
 • Datele, care sunt transmise automat Serviciilor în procesul utilizării lor prin intermediul softului instalat pe dispozitivul Utilizatorului, inclusiv adresa IP, informaţiile despre cookie, informaţiile despre browser-ul utilizatorului (sau alte aplicaţii, cu ajutorul cărora sunt accesate Serviciile), timpul de acces şi adresa paginii solicitate.
 • Alte informaţii despre Utilizator, în cazul în care colectarea şi/sau furnizarea lor este prevăzută în documentele regulatorii ale unor Servicii aparte

2 Informaţii personale ale Utilizatorilor, pe care le primeşte şi le procesează SRL „Secureanu Digital”.
 • SRL „Secureanu Digital” adună şi păstrează doar acele date cu caracter personal, care sunt necesare pentru furnizarea şi prestarea Serviciilor (executarea acordurilor şi contractelor cu Utilizatorul).
 • SRL „Secureanu Digital” poate folosi informaţiile personale ale Utilizatorului în următoarele scopuri:
 • Identificarea părţii în cadrul acordurilor şi contractelor cu SRL „Secureanu Digital”;
 • Furnizarea Serviciilor personalizate Utilizatorului;
 • Comunicaţia cu utilizatorul, inclusiv expedierea notificărilor, solicitărilor şi informaţiilor, referitoare la prestarea Serviciilor, utilizarea funcţiilor, precum şi procesarea solicitărilor şi cererilor din partea Utilizatorului;
 • Îmbunătăţirea calităţii Serviciilor, comoditatea utilizării lor, elaborarea de noi Servicii şi produse;
 • Targetarea materialelor publicitare;
 • Efectuarea studiilor statistice sau cu alt caracter în baza datelor impersonale.

3 Condiţiile de procesare a informaţiilor cu caracter personal ale utilizatorilor şi transmiterea lor persoanelor terţe.
Este păstrată confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale Utilizatorului, cu excepţia cazurilor de furnizare benevolă a informaţiilor despre sine de către Utilizator pentru acces liber unui număr nelimitat de persoane. În cazul utilizării unor Servicii aparte, Utilizatorul îşi dă consimţământul ca o anumită parte a informaţiilor sale personale să devină publice.

4 SRL „Secureanu Digital” este în drept să furnizeze datele cu caracter personal ale utilizatorului persoanelor terţe în următoarele cazuri:
 • Utilizatorul şi-a exprimat acordul cu asemenea acţiuni;
 • Transmiterea lor este necesară în cadrul folosirii de către Utilizator a unui anumit Serviciu sau pentru prestarea de servicii utilizatorului;
 • Transmiterea este prevăzută de legislaţia moldovenească sau de o altă legislaţie în cadrul procedurii legale;
 • O asemenea transmitere are loc în cadrul vânzării sau transmiterii afacerii (totale sau parţiale), totodată, beneficiarului îi sunt transmise şi toate obligaţiile privind respectarea condiţiilor prezentei Politici referitor la datele cu caracter personal, pe care le-a primit;
 • Pentru a asigura posibilitatea protejării drepturilor şi altor interese ale SRL „Secureanu Digital” sau persoanelor terţe în cazurile când Utilizatorul încalcă Condiţiile de utilizare a site-ului https://secureanu.com

5 În timpul procesării datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor, SRL „Secureanu Digital” se conduce de prevederile Legii RM „Cu privire la protecţia datelor cu caracter personal”.

6 Modificarea datelor cu caracter personal de către Utilizator
 • De asemenea, Utilizatorul poate şterge informaţiile cu caracter personal, furnizate în cadrul unui anumit cont personal, folosind funcţia „Şterge contul”. Totodată, ştergerea contului poate duce la imposibilitatea de utilizare a unor Servicii.

7 Măsurile, întreprinse pentru protecţia datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor
SRL „Secureanu Digital” întreprinde măsurile necesare şi suficiente de ordin tehnic şi organizatoric pentru protecţia datelor cu caracter personal ale Utilizatorului de acces ilegal sau accidental, de ştergere, modificare, blocare, copiere, răspândire a lor, precum şi de alte acţiuni ilegale din partea persoanelor terţe.

8 Modificarea Politicii de confidenţialitate.
SRL „Secureanu Digital” îşi rezervă dreptul de a introduce modificări în prezenta Politică de confidenţialitate. În cazul introducerii modificărilor la versiunea actuală este indicată data ultimei actualizări. Noua redacţie a Politicii intră în vigoare din momentul publicării pe site-ul https://secureanu.com, dacă noua redacţie a Politicii nu prevede altceva. Versiunea în vigoare întotdeauna se află pe pagină la următoarea adresă: http://secureanu.com

9 Prezenta Politică şi relaţiile dintre utilizator şi SRL „Secureanu Digital”, care decurg în legătură cu aplicarea Politicii de confidenţialitate, se supun legislaţiei Republicii Moldova.

10 Legătură inversă.
Aşteptăm la Redacţie toate propunerile şi întrebările referitor la prezenta Politică (secureanu.com@gmail.com).
Made on
Tilda